In giá rẻ tp hcm

Biểu Mẫu Carbonless 2 liên

Biểu Mẫu Giấy Carbonless 2 liên
  • In giấy Carbonless
  • Một cuốn 100 tờ: 50 tờ liên trắng, 50 tờ liên đỏ
  • Quy cách: quét keo gáy, răng cưa
  • Chạy số nhảy: 2.500 đ/c, 1 cuốn 50 số
A6 (10 x 14cm) In 1 màu đen, không nền Số nhảy + 2.500 đ/c A5 (14 x 20 cm) In 1 màu đen, không nền Số nhảy + 2.500 đ/c A4 (20 x 29.7cm) In 1 màu đen, không nền Số nhảy + 2.500 đ/c
10 cuốn22.000 đ41.000 đ/c
20 cuốn20.000 đ34.000 đ/c
30 cuốn19.000 đ34.000 đ/c
40 cuốn19.000 đ33.000 đ/c
50 cuốn18.000 đ32.000 đ
100 cuốn17.000 đ29.000 đ
200 cuốn16.500 đ28.000 đ
500 cuốn16.000 đ
bieu mau carbonless 2 lien in mat troi moi inmattroimoi.vn inrequa.com

Liên 1 nền giấy trắng

Liên 2 đỏ hồng

Hóa đơn 2 iên

 

Share Button
0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.