In giá rẻ tp hcm

Biểu mẫu Carbonless 3 liên

Biểu Mẫu Giấy Carbonless 3 liên

Biểu mẫu in trên giấy Carbonless: Hóa đơn bán lẻ, phiếu thu, phiếu chi, biên nhận thu tiền, giấy giới thiệu…

  • In 1 màu đen hoặc in màu theo yêu cầu
  • In giấy Carbonless có nền: Trắng, Đỏ, Xanh
  • Một cuốn 150 tờ: 50 tờ liên Trắng, 50 tờ liên Đỏ, 50 tờ liên xanh
  • Quy cách: quét keo gáy, dập răng cưa
  • Chạy số nhảy: 3000 đ/c, 1 cuốn 50 số
A6 (10x14cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu đen, số nhảy + 3000 đ/c A5 (14 x 20 cm) in 1 màu đen, không nền số nhảy + 3000 đ/c A4 ( 20 x 29.7cm) in 1 màu đen, không nền số nhảy + 3000 đ/c
10 cuốn29.000 đ57.000 đ
20 cuốn26.000 đ46.000 đ
30 cuốn25.000 đ
40 cuốn25.000 đ
50 cuốn23.000 đ44.000 đ
100 cuốn22.000 đ42.000 đ
200 cuốn38.000 đ
500 cuốn
bieu mau carbonless 2 lien in mat troi moi inmattroimoi.vn inrequa.com

Liên 1 nền giấy trắng

Liên 2 đỏ hồng

Biểu mẫu carbonless in hoa don ban le phieu thu chi in mat troi moi inmattroimoi.vn inrequa.com

Liên 3 xanh

Biểu mẫu carbonless 3 liên in mat troi moi inmattroimoi.vn inrequa.com

Biểu mẫu carbonless 3 liên

 

Share Button
0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.