Thẻ treo , tag giá

Thẻ treo, tag giá

In thẻ treo – tag price

Quy cách: In offset 4 màu 2 mặt, cán màng mờ 2 mặt, giấy C300.

Bảng giá tham khảo tag giá, tag treo: nếu bấm lỗ hoặc bo góc + thêm 4.000 đ/100 cái

Share Button
Xem tiếp
0

Thẻ Treo – Tag giá

Thẻ Treo – Tag giá

In thẻ treo, tag giá:  500 cái 85.000 đ, 1000 cái 110.000 đ, 2000 cái 200.000 đ

Quy cách: In offset 4 màu 2 mặt, cán màng mờ 2 mặt, giấy B300.

Bảng giá tham khảo tag giá, tag treo: nếu bấm lỗ hoặc bo góc + thêm 4.000 đ/100 cái

Share Button
Xem tiếp
0