In bao thư, bao lì xì giá rẻ

Bao thư số lượng ít, không màu nền, F80- F100, khổ 12×22 cm:

1 màu 2 màu 3 Màu trở lên
100 cái1.000 đ1.400 đ1.900 đ
200 cái850 đ1.100 đ1.450 đ
300 cái1.300 đ
400 cái1.200 đ
500 cái1.190 đ

Bao thư Nhỏ 12×22 cm, F80 – F120,in offset 4 màu 1 mặt, 3-4 ngày.
Bao thưcó cửa sổ + 150 đ/cái, dán keo + 50 đ/cái

in 2 màu in 4 màu không nền in 4 màu có nền
1.000 cái900 đ/ cái1.100 đ/ cái1.500 đ/cái
2.000 cái650 đ/ cái800 đ/ cái1.000 đ/cái
3.000 cái550 đ/ cái650 đ/cái800 đ/cái
4.000 cái500 đ/ cái600 đ/cái700 đ/cái
5.000 cái450 đ/ cái500 đ/cái600 đ/cái
10.000 cái350 đ/ cái390 đ/ cái440 đ/cái

Bao thư Trung 18×25 cm, F80 – F120, in offset 4 màu 1 mặt, 3-4 ngày.
Bao thư dán keo + 90 đ/cái

Không màu nền Có màu nền
500 cái2.350 đ/cái3.100 đ/cái
1.000 cái1.400 đ / cái1.750 đ/cái
2.000 cái950 đ /cái1.370 đ/cái
3.000 cái850 đ/cái1.180 đ/cái
4.000 cái700 đ/cái980 đ/cái
5.000 cái610 đ / cái880 đ/cái
10.000 cái500 đ/ cái590 đ/cái

Bao thư lớn 25×35 cm, số lượng ít:

khổ 25x35 cm
100 cái6.400 đ
200 cái5.000 đ
3004.200 đ

Bao thư Lớn 25×35 cm, F80 – F120, in offset 4 màu 1 mặt, 3-4 ngày.
Bao thư dán keo + 140 đ/cái

2 màu in 4 màu không nền in 4 màu có nền
1.000 cái1.500 đ/cái1.800 đ/cái2.500 đ/cái
2.000 cái1.100 đ/cái1.300 đ/cái1.650 đ/cái
3.000 cái970 đ/cái1.100 đ/cái1.500 đ/cái
4.000 cái910 đ/cái1.000 đ/cái1.400 đ/cái
5.000 cái860 đ/cái960 đ/cái1.300 đ/cái

Bao thư – in bao thu – bao thu in nhanh – bao thu in gia re – bao thu mau – bao thu trang – bao thu gia re – in gia re – in bao li xì – in bao li xi

Share Button