Biểu mẫu phiếu thu – phiếu chi – phiếu giao hàng – hóa đơn – Carbonless

Biểu mẫu - in phiếu thu - in phieu thu - in phiếu thu giá rẻ - in phieu thu gia re - phiếu chi - in phiếu chi giá rẻ - phiều giao hàng - in phiếu giao hàng giá rẻ - 1 liên - 2 liên - 3 liên  - carbonless - in biểu mẫu - in ấn biểu mẫu - biểu mẫu giá rẻ - carbonless giá rẻ - in phieu giao hang - in phieu giao hang gia re - in phieu chi gia re - in phieu chiIn các loại ấn phẩm giấy Carbonless 1, 2,3,4,5 liên: Phiếu xuất nhập kho, Phiếu thu chi, Phiếu giao nhận hàng hóa, Phiếu bán hàng, phiều giao hàng,biên nhận
– Giấy Carbonless loại 1
– In máy Offset từ 1 đến 4 màu
– Đóng cuốn, chạy răng cưa
– In số thứ tự bằng máy Typo (hoặc đóng tay)
in bieu mau , in biểu mẫu , in phieu thu chi, in phieu xuat kho , in ấn , in offset , in giá rẻ, In phiếu thu . In phiếu chi

Bảng giá in phiếu thu, chi, giao hàng giá rẻ

In offset 1 màu đen, giấy For 70, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2000 đ/cuốn

A6 (10x14cm) 100 tờ/cuốn, in 1 màu số nhảy + 2000 đ/c A5(14x20)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu số nhảy + thêm 2000 đ/c A4(21x30)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu số nhảy + thêm 2000 đ/c
10 cuốn15.000 đ28.000 đ
20 cuốn8000 đ/c14.000 đ27.000 đ
30 cuốn13.000 đ26.000 đ
40 cuốn7500 đ/c13.000 đ25.000 đ
50 cuốn12.000 đ23.000 đ
100 cuốn6500 đ/c11.000 đ20.000 đ
200 cuốn6000 đ/c10.500 đ14.000 đ
500 cuốn9.800 đ12.500 đ

In offset 1 màu đen, giấy carboless 2 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2.500 đ/cuốn

A6 (10 x 14cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn in 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn A5 (14 x 20 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn A4 (20 x 30 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
10 cuốn21.000 đ40.000 đ/c
20 cuốn19.000 đ33.000 đ/c
30 cuốn18.000 đ33.000 đ/c
40 cuốn18.000 đ33.000 đ/c
50 cuốn11.000 đ17.000 đ31.000 đ
100 cuốn9.500 đ16.000 đ28.000 đ
200 cuốn15.500 đ27.000 đ
500 cuốn15.000 đ

In offset 1 màu đen, giấy carboless 3 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2.800 đ/cuốn

A6 (10x14cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 2.800 đ/c A5 (14 x 20 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 2.800 đ/c A4 (20 x 30 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 2.800 đ/c
10 cuốn28.000 đ56.000 đ
20 cuốn25.000 đ45.000 đ
30 cuốn24.000 đ
40 cuốn24.000 đ
50 cuốn22.000 đ43.000 đ
100 cuốn21.000 đ41.000 đ
200 cuốn37.000 đ
500 cuốn
Share Button