Posts Tagged 'CMYK'

Mô hình màu CMYK

Từ  CMYK (hay đôi khi là YMCK) là từ viết tắt trong tiếng Anh để chỉ mô hình màu loại trừ sử dụng trong in ấn màu. Mô hình màu này dựa trên cơ sở trộn các chất màu của các màu sau:

  • C=Cyan trong tiếng Anh có nghĩa là màu xanh lơ
  • M=Magenta trong tiếng Anh có nghĩa là màu hồng sẫm
  • Y=Yellow trong tiếng Anh có nghĩa là màu vàng
Xem tiếp
1