Posts Tagged 'in folder quận 1'

In bìa đựng hồ sơ, folder giá rẻ

In giá rẻ in bìa đựng hồ sơ, in folder, in bìa sơ mi:

Folder, bìa đựng hồ sơ, bìa sơ mi có thể được coi là không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, hay dịch vụ. Để giới thiệu đến khách hàng một sản phẩm, hay dịch vụ thì một bộ Name card, Brochure kẹp trong một Folder ...

Xem tiếp
0